Tématem posledního čísla roku 2021 byla Psychohygiena a očista duše. Tomu odpovídala i ilustrace na obálce pro niž mi byl inspirací televizní seriál z mého dětství Křeček v noční košili. 
Velice mě potěšilo, že mi Centrum Paraple nabídlo tvorbu obálek i na rok 2022 a těším se na další téma.
Back to Top