Díky agentuře S5IVE, která mě přizvala ke spolupráce jsem mohl vytvořit ilustrace pro společnost ORLEN Unipetrol.
Prvotní zadání bylo vytvořit 4 ilustrace, které by ukazovaly hlavní činnosti ORLEN Unipetrolu a jejich podobu v roce 2050, kdy chce být společnost s nulovou emisí uhlíku.
Během video hovorů padl nápad, který se ujal, a to že by se ilustrace daly poskládat do sebe a vytvořit jednu velkou v podobě malého městečka. Byla to pro mě výzva, protože to nebylo zrovna jednoduché a stejně nakonec jsem musel samostatné ilustrace upravovat pro velkou ilustraci, aby vznikl hlubší prostor.
Nahoře městečko v celé své kráse, níže samostatné ilustrace. První dvě znázorňují rafinérii a recyklaci plastů.
Další dvě zobrazují nabíjecí stanici a aktivity ORLEN Unipetrol, kterými se snaží pomáhat.
Aby toho nebylo málo, byl i požadavek, aby se zjednodušené formy ilustrací daly natisknout na trika (kliknutím na obrázek se zvětší).
Zde jsou vidět skici městečka a výřezy čtyř motivů.
Back to Top