Pro střešní okna VELUX jsem měl možnost nakreslit několik ilustrací. Kampaň nese název Příběh světla a stojí za ní Brand Agency GREP.
Ilustrace mají novým způsobem ukázat architektům využití střešních oken VELUX. Postupně se objeví na specializovaných webech, bannerech a tištěné inzerci v rámci Evropy.
Alternativní veze
Alternativní veze
Back to Top