Tento plakát vznikl díky Creative Hubu, který pomáhá designerům seznámit se s novými technologiemi. Zde konkrétně se zušlechtěním pomocí zlaté fólie.
K plakátu jsem si vymyslel malý příběh, aby se mi lépe kresleilo:
Inspirace z filmu Commando, kdy se v jedné scéně Arnold připravuje na akci a jsou krátké detailní střihy, v kterých si např. začerňuje obličej, zasunuje dýku, zapíná vestu. Místo Arnolda jsem si zvolil mexického holiče Alejandra Garciu. Ten měl neradostné dětství, narodil se v chudé rodině a vypomáhal si na živobytí drobnými krádežemi. Jako starší se zapletl do obchodu s drogami, ale zálibu stále více nacházel ve střihání vlasů svých kamarádů v gangu. Jeho touha stát se kadeřníkem byla stále silnější a dovedla ho až k riskatnímu rozhodnutí opustit gang, zmizet z kraje, vyměnit samopal za nůžky a zkusit štěstí u kadeřnického křesla v hlavním městě Mexico City.
Zušlechtění proběhlo v brněnském showroomu Konicy Minolty na stroji MGI Jetvarnish 3DS + iFOIL
Back to Top