Mám rád léto, moře a holky. Tak jsem jednoho odpoledne dal práci stranou a nakreslil si pro radost plakát, kde jsem všechny tři mé lásky spojil do jednoho tématu.
Back to Top